Çerez Örnek
canlı destek

HAKKIMIZDA


Tarihçe

Ege Üniversitesi’nde televizyon yayıncılığının başlaması 1984 yılına kadar dayanmaktadır. Ege Üniversitesi Senatosu’nun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören stajyer öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla 05.07.1984 tarihinde Kapalı Devre Televizyon Yayın-Dökümantasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması kararını almasıyla Ege Üniversitesi Televizyonu’nun temelleri atılmıştır. Oybirliği ile alınan bu karara istinaden Yüksek Öğretim Kurulu 13.08.1984 tarih E.Ö/07.04.004/2743-010050 sayılı yazısı ile 25.07.1984 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasına onay vermiştir. Merkeze müdür olarak Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Köktürk atanmıştır.  Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi (Odyovizüel Merkez)’nin kurulmasıyla birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ana binası içinde bir kapalı devre TV sistemi kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Tıp eğitiminin video teknolojisi ile desteklenmesi amacıyla bir çok kapalı devre canlı cerrahi girişim, bilimsel toplantı ve ders canlı yayınları yapılmıştır. 1997 yılında merkez müdürlüğüne atanana Doç. Dr. Fazıl Apaydın döneminde analog teknolojilerden sayısal teknolojilere geçiş sağlanmış ve gelişen internet altyapılarına paralel olarak video konferans uygulamalarına ağırlık verilmiştir. Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 8 Mayıs 2001 tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM)’ne dönüştürülmesi ile birlikte Ege Üniversitesi için TV yayıncılığında yeni bir dönem başlamıştır.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği’nin maddi ve manevi destekleriyle güçlü bir televizyon yayın altyapısı oluşturma çabaları sürdürülmüştür. 2004 yılında dahil olunan AB 6. Çerçeve Avrupa Akdeniz Havzası Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında BİTAM’a hibe edilen broadcast stüdyo kameraları, yayın masası kurgu üniteleri, interkom sistemleri vb. donanımla birlikte Ege Üniversitesi’nin televizyon yayın teknik altyapısı büyük oranda tamamlanmıştır. BİTAM’ın ayrıca kendi bütçe kaynaklarıyla edindiği ek donanımlarla birlikte Ege Üniversitesi Televizyonu yayın hayatına 4 Mart 2013 tarihinde, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (BİTAM) TV stüdyosunda  başlamıştır.
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda Ege Üniversitesi’nin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek, genişleyen çalışma alanlarında daha verimli araştırmalar yapılabilmek ve üniversite içerisindeki tüm medya kuruluşlarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla, 2017 yılına kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi adıyla çalışmalarını yürüten merkezimiz, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02/08/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ve 15.10.2017 tarih, 30211 sayılı Resmi Gazete’de merkezin yönetmeliğinin yayınlanmasıyla faaliyetlerini, oluşturulan yeni yapı içinde “Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi” adı altında yürütmeye başlamıştır. Merkezin yeni adıyla ilk müdürlüğü görevini vekaleten Prof. Dr. Müge Elden üstlenmiştir. Bu dönemde Ege Üniversitesi Hastanesi ana bina zemin katta yer alan televizyon stüdyosu ve haber merkezi, yönetim birimleriyle beraber Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yeni yapılan ek derslik binasına taşınmıştır. Prof. Dr. Müge Elden, bu görevini 25.12.2017 tarihinde Prof. Dr. Dilek Takımcı'ya devretmiştir. Prof. Dr. Dilek Takımcı 02.01.2019- 30.01.2022 tarihleri arasında merkez müdürlüğü görevini yürütmüştür. 31.01.2022 tarihinde merkez müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin halen merkez müdürlüğü görevini sürdürmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ